Specyfikacja procesów magazynowych

WMS-05

Nowe ujęcie procesów magazynowych można zdefiniować, gdy znana jest specyfika działania magazynu, znane są problemy istniejące i znane są wygenerowane przez Państwo oczekiwania. Jeżeli te zagadnienia nie zostały rozpoznane, należałoby wykonać wcześniejsze usługi.

CEL:

Skorygowanie przebiegów procesów magazynowych w kontekście zamiaru wdrożenia systemu WMS w połączeniu z automatyczna identyfikacją.

ZAKRES:

Obserwacja przebiegu istniejących procesów magazynowych w zakresie przyjęć, przemieszczeń, kompletacji i wydań pozycji magazynowych oraz opisanie racjonalnego ich przebiegu w kontekście systemu WMS i technik ADC.

REALIZACJA:

1. Przedstawienie planu działań.

2. Szczegółowa obserwacja przebiegu istniejących procesów dokonana przez konsultanta ILiM, uzgodnienie zakresu wymiany danych między ERP a WMS.

0,5 godziny
4 - 5 godzin

3. Dokonanie oceny dotychczasowej realizacji procesów magazynowych (bez użytkowania systemu WMS + ADC).

1 dzień

4. Sformułowanie zalecanego przebiegu procesów magazynowych w kontekście wykorzystywania technik ADC i rejestrowania przepływów materiałowych w bazie danych systemu WMS.

1 - 2 dni

5. Zaprojektowanie postaci i zawartości komunikatów wymiany danych między systemami WMS i ERP.

1 dzień

6. Zaprojektowanie postaci i zawartości etykiet logistycznych wymaganych przez nowe ujęcie procesowe do zaimplementowania w systemie WMS.

2 dni

7. Wytypowanie wymaganego sprzętu ADC oraz przedstawienie topologii sieci radiowej WLAN przeznaczonych do realizacji procesów w nowym ujęciu.

1 - 2 dni

8. Oszacowanie kosztów przedsięwzięcia inwestycyjnego.

0,5 dnia
CZAS TRWANIA USŁUGI:

Przygotowanie nowego opisu przebiegu procesów magazynowych zajmie

ok. 10 dni roboczych: wizja lokalna, zdefiniowanie istniejących problemów, przemyślenie proponowanych zmian w przebiegu procesów magazynowych, sformułowanie dokumentu zawierającego specyfikację procesów magazynowych

w kontekście wykorzystywania technik ADC i systemu WMS.

KOSZT USŁUGI:

Wartość usługi jest skalkulowana następująco:

10 dni * 1.000 zł/dzień = 10.000 zł + VAT.

UWAGA:

Jeżeli wcześniej nie skorzystano z usługi: WMS-03. Audyt przed wdrożeniem, cena tej usługi jest skalkulowana następująco:

17 dni * 1000 zł/dzień = 17.000 zł + VAT.

UWAGA:

Jeżeli Państwa oczekiwania odnośnie zakresu usługi będą wykraczały poza standardowy jej zakres, cena usługi będzie rekalkulowana do rzeczywistych wartości (w uzgodnieniu tego z Państwem).

Koszt dojazdu: liczba kilometrów w dwie strony * 0,8538 zł/1km (ustawowy współczynnik kosztów eksploatacji samochodu).

REZULTAT:

Po zrealizowaniu usługi otrzymają Państwo dokument zawierający opis zalecanego przebiegu czynności magazynowych w aspekcie zastosowania systemu WMS wspomaganego technikami ADC. Określona będzie specyfikacja wymaganych systemem WMS działań w obszarach: przyjęć, składowania, kompletacji i wydań pozycji magazynowych po usprawnieniu stanu istniejącego, czyli

z wykorzystaniem technik automatycznej identyfikacji. Zostanie określony wymagany sprzęt ADC wraz z oszacowanymi kosztami wdrożenia systemu WMS.

Na podstawie wiedzy o przebiegu procesów magazynowych można będzie w łatwiejszy sposób wykorzystać informacje uzyskane podczas realizacji usługi: WMS-06. Zalecana funkcjonalność systemu WMS.

© 2017 by Jerzy Majewski na podstawie Wix.com

  • w-facebook
  • Twitter Clean
  • White Google+ Icon
This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now