Audyt przed wdrożeniem systemu

WMS-03

Jeżeli sytuacja Państwa magazynu została zdiagnozowana, powinno się przeprowadzić audyt przedwdrożeniowy. Dowiedzą się Państwo, co robią nieprawidłowo i co należy poprawić.

CEL:

Analiza istniejących procesów magazynowych ze wskazaniami niezbędnych uzupełnień w kontekście zamiaru wdrożenia systemu WMS + ADC.

ZAKRES:

Wizyta techniczna konsultanta w magazynie, obserwacja rzeczywistych procesów, sformułowanie dokumentu audytowego.

REALIZACJA:

1. Przedstawienie planu działań.

2. Sprecyzowanie Państwa oczekiwań.

0,5 godziny
0,5 godziny

3. Obserwacja przebiegu realizowanych procesów magazynowych w zakresie przyjęć, przemieszczeń, kompletowania i wydań pozycji magazynowych.

3 - 4 godziny

4. Sformułowanie obiektywnej opinii zawierającej ocenę przebiegu procesów, ze wskazaniem koniecznych zmian i uzupełnień, zwłaszcza w systemie identyfikacji pozycji magazynowych.

1 godzina

5. Wskazanie możliwych do zastosowania nowych funkcji w procesach obsługiwanych systemem WMS i technikami ADC.

1 - 2 dni
CZAS TRWANIA USŁUGI:

Na przeprowadzenie audytu należy przeznaczyć 3 dni robocze: 1 dzień: wizja lokalna w siedzibie Państwa firmy + 2 dni: praca poza Państwa siedzibą.

KOSZT USŁUGI:

Wartość usługi jest skalkulowana następująco:

3 dni robocze * 1.000 zł/dzień = 3.000 zł + VAT.

UWAGA:

Jeżeli oczekiwania Klienta odnośnie zakresu usługi będą wykraczały poza standardowy jej zakres, cena usługi będzie rekalkulowana do rzeczywistych wartości (w uzgodnieniu z Klientem).

Koszt dojazdu: liczba kilometrów w dwie strony * 0,8538 zł/1km (ustawowy współczynnik kosztów eksploatacji samochodu).

REZULTAT:

Po zrealizowaniu usługi otrzymują Państwo dokument audytowy, w którym krytycznie opisane są elementy przebiegów istniejącego procesu magazynowego wraz ze wskazaniami kierunków zalecanych usprawnień.

W dokumencie audytowym zawarte są określone wymagania odnośnie sugerowanych, ewentualnych zmian w systemie identyfikacji pozycji magazynowych dla celów efektywnego wykorzystywania systemu WMS. Dokument audytowy pozwoli Państwu na przemyślenie kierunków usprawnień i przygotowanie się do inwestycji lub przyczyni się do chwilowego wstrzymania działań usprawniających lub rezygnacji z nich.

Po zrealizowanym audycie warto skorzystać z kolejnej usługi: WMS-04. Specyfikacja kodów kreskowych.

© 2017 by Jerzy Majewski na podstawie Wix.com

  • w-facebook
  • Twitter Clean
  • White Google+ Icon
This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now