Specyfikacja kodów kreskowych

WMS-04

Jeżeli z przeprowadzonego audytu przedwdrożeniowego wynika, że należy podjąć działania usprawniające istniejące procesy magazynowe poprzez zastosowanie kodów kreskowych, należy najpierw określić, jakie kody kreskowe znajdą w magazynie zastosowanie i dlaczego.

CEL:

Zdefiniowanie reguł oznaczania kodami kreskowymi wszystkich pozycji magazynowych w kontekście zamiaru wdrożenia systemu WMS i automatycznej identyfikacji.

ZAKRES:

Szczegółowy przegląd istniejącego systemu oznaczania składowanych pozycji magazynowych i opracowanie zasad unikalnego ich identyfikowania w magazynie, wg wytycznych międzynarodowego systemu GS1.

REALIZACJA:

1. Przedstawienie planu działań.

2. Dokonanie szczegółowego oglądu oznaczeń kodowych występujących na składowanych pozycjach magazynowych, określenie typów hierarchii opakowaniowych występujących w magazynie.

0,5 godziny
3 - 4 godziny

3. Analiza i ocena dotychczasowego systemu identyfikowania pozycji magazynowych, opisanie zaleceń i wytycznych odnośnie jednolitego w skali międzynarodowej znakowania pozycji magazynowych, pozwalającego na efektywną współpracę w łańcuchach dostaw.

2 - 3 dni
CZAS TRWANIA USŁUGI:

Specyfikacja kodów kreskowych zajmie nie więcej niż 5 dni roboczych: wizja lokalna, zdefiniowanie problemów, sformułowanie dokumentu zawierającego specyfikację proponowanych kodów kreskowych.

KOSZT USŁUGI:

Wartość usługi jest skalkulowana następująco:

2 do 3 dni robocze * 1.000 zł/dzień = 2.000 do 3.000 zł + VAT.

UWAGA:

Jeżeli wcześniej nie skorzystano z usługi: WMS-03. Audyt przed wdrożeniem, cena tej usługi jest skalkulowana następująco:

5 dni * 1000 zł/dzień = 5.000 zł + VAT.

UWAGA:

Jeżeli oczekiwania Klienta odnośnie zakresu usługi będą wykraczały poza standardowy jej zakres, cena usługi będzie rekalkulowana do rzeczywistych wartości (w uzgodnieniu z Klientem).

Koszt dojazdu: liczba kilometrów w dwie strony * 0,8538 zł/1km (ustawowy współczynnik kosztów eksploatacji samochodu).

REZULTAT:

Po zrealizowaniu usługi otrzymują Państwo dokument zawierający wytyczne do poprawnego identyfikowania składowanych w magazynie pozycji magazynowych. W dokumencie zawarte będą ponadto projekty treściowe

i wizualne wymaganych etykiet logistycznych i produktowych zgodnie

z wymaganiami GS1 oraz etykiet adresowych dla miejsc magazynowych.

Uszczegółowienie przebiegu procesów magazynowych realizowane jest

w usłudze: WMS-05. Specyfikacja procesów magazynowych.

© 2017 by Jerzy Majewski na podstawie Wix.com

  • w-facebook
  • Twitter Clean
  • White Google+ Icon
This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now